• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zarządzanie projektami marketingowymi.

Rynek zabezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr finansowy w Polsce. Współcześnie ubezpieczyć można niemalże wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami oraz ryzykami. W większości wypadków niemniej jednak sprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia nowy targ – czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy newralgiczne grupy zabezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tu pzu zakopane chroni nas przed następstwami walutowymi, gdy wyrządzimy szkodę na osobie bądź mieniu w trakcie kierowania pojazdem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Z pewnością ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością powiązaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie zniszczone zlecone mienie, gdy błąd narazi klientów bądź pracobiorców na straty i tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia grupa ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu osobistym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia lub zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

1. Otwórz link

2. Odwiedź stronę

3. Przeczytaj więcej

4. Kliknij i zobacz

Przedsiębiorczość kreatywna: Jak rozwijać pomysłowość.

Categories: Biznes

Comments are closed.